Ulusal Güvenlik Heyeti, HSK ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu kamu çalışanı alınacak

DeSouza

New member
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 58 kontratlı işçi, Ulusal Güvenlik Şurası 10 uzman yardımcısı, Yargıçlar ve Savcılar Heyeti (HSK) ise 6 bilgi hazırlama ve denetim işletmeni alımı yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, merkez ve taşra teşkilatı ünitelerinde kontratlı 20 müdafaa ve güvenlik bakılırsavlisi, 14 takviye işçisi ile 24 restoratör istihdam edecek. Adaylar, müracaatlarını 12-26 Aralık’ta “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet sitesinden yapacak.

Başvuru koşulları ve aranan niteliklere ait bilgiler, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Milli Güvenlik Konseyi 10 uzman yardımcısı alacak

Milli Güvenlik Heyeti Genel Sekreterliği de kelamlı imtihan kararına göre 10 uzman yardımcısı alacak.

Adayların üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği YÖK tarafınca kabul edilmiş yurt içi yahut haricindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 35 yaşını doldurmamış olması, 2021 ve 2022’de yapılan KPSS A Kümesi’nde KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan cinslerinin rastgele birinden 80 ve üzeri puan alması ve son müracaat tarihindilk evvelki 5 yılda yapılmış Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az (D) seviyesinde puan alması gerekiyor.

Başvurular, 19 Aralık ile 16 Ocak içinde kurumun internet sitesinden indirilerek doldurulacak müracaat formuna KPSS ve YDS yahut milletlerarası geçerliliği bulunan ve ÖSYM İdare Kurulunca eş bedelliği kabul edilen imtihan sonuç dokümanlarının eklenmesi suretiyle Ulusal Güvenlik Heyeti Genel Sekreterliğine şahsen yahut posta yoluyla yapılabilecek.

Sözlü imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimleri “www.mgk.gov.tr” internet sitesinde yayımlanacak. Müracaat kuralları ve imtihana ait bilgilere kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek.

HSK 6 data hazırlama ve denetim işletmeni alacak

Hakimler ve Savcılar Heyeti (HSK) ise uygulamalı ve kelamlı imtihan kararına bakılırsa 6 bilgi hazırlama ve denetim işletmeni alımı yapacak.

Adayların 19-23 Aralık’ta “www.hsk.gov.tr” internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Bilgi Hazırlama ve Denetim İşletmeni Giriş İmtihanı İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle, gerekli evraklarla HSK Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmesi gerekiyor.

Aranan nitelikler ve öbür müracaat kaidelerine ait bilgilere HSK’nin internet sitesindeki “duyurular” kısmından ulaşılabilecek.