Birincinin Başar Özal’ın Amerikan İç Savaşı kitabında tarihi gerçekler

celikci

New member
Amerika Birleşik Devletleri, 1860’a kadar olan tarihi süreçte ülke ve halk için büyük değişikliklere şahit oldu. Teknoloji, toprakların yüzölçümü, nüfus ve ulusal zenginlik her geçen gün artıyordu. Tüm bunlara karşın Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın cevaplayamadığı iki temel soru vardı:

İnsanların eşit özgürlük hakkıyla yaratıldığı kabulü ile doğan Amerikan ulusu, dünyanın köle nüfusu en çok olan ülkesi olarak varlığını sürdürebilecek miydi?

Amerika Birleşik Devletleri her an çözülebilecek bir konfederasyonu mu yoksa ulusal hükûmeti olan parçalanamaz bir bütün müydü? İç Savaş’ta ölen Amerikan askeri sayısı, Amerika’nın geçmişten günümüze başka bütün savaşlarda kaybettiği asker sayısına eşittir.

Milyarlarca dolara mal olan savaş nefret ve hoşgörüsüzlüğü ortadan kaldırmak yerine daha da beslemiştir.

Eşitlik mücadelesi

Kölelik kaldırılmış ancak temelde ırk ayrımcılığını yasallaştıran bildiriler yayınlanmıştır. Sonuç olarak Amerikalıların eşitlik çabası hala devam etmektedir.


Başucu kitabı

İlkin Başar Özal, I. ve II. Dünya Savaşlarına bir fazlaca miras bırakan Amerikan İç Savaşı’nı tahlil ediyor. Yaklaşık 40 yıllık bir birikimle yayına hazırlanan bu kitapta savaşa niye olan siyasi gelişmeler, iki tarafın uyuşmazlıkları, Konfederasyon’un gelişimi, seferberlik süreci, orduların kuruluşu, askerî eğitimler, savaş sırasında kara ve denizde yaşananlar, mecburî askerlik hizmeti, Amerika’nın kayıpları ve hasılatları titizlikle ele alınıyor.